Arbeidsrecht
• Ontslag
• Loonvorderingen
• Advies (bij beëindiging) arbeidsovereenkomst
• Ziekte tijdens werk

Huurrecht
• Huur woonruimte
• Beëindiging huurovereenkomst/Ontruiming

 

Consumentenrecht/Verbintenissenrecht
• Geschil koopovereenkomst/Wet Koop op Afstand
• Overige verbintenisrechtelijke geschillen

Sociaal Zekerheidsrecht:
• Participatiewet (bijstand)
• Werkloosheidsuitkering (WW)
• Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO / WIA / ZW / Wajong)
• Algemene Ouderdomswet (AOW)
• overige sociale zekerheidswetten/voorzieningen zoals Kinderbijslag, ANW

Ik kies doelbewust voor verlening van rechtsbijstand in voorgenoemde sociale rechtsgebieden. In de loop der jaren heb ik rijke ervaringen opgedaan, zowel in het adviseren als in het procederen. U krijgt dan ook deskundige, gemotiveerde hulp en het advies waaraan u behoefte heeft. Door het jaarlijks volgen van een groot aantal cursussen op deze vakgebieden en collegiaal overleg met andere advocatenkantoren houd ik mijn kennis en vaardigheden actueel.

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik de volgende hoofd en (sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Sociaal Zekerheidsrecht (en sociale voorzieningen, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen)
  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht (woonruimte)

 

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofd rechtsgebied.